За нас

 

 

"АРГЕИДА" ЕООД е професионален изпълнител в изграждането и поддръжката на вентилационна, климатична и отоплителна техника, слънчеви инсталации и индустриални системи.
АРГЕИДА си партнира с водещи компании в България като професионален изпълнител по вентилация и климатизация, отоплителни системи, слънчеви инсталациии, индустриални системи.

Фирмата предлага следните услуги:

Предварително проучване, икономическа оценка и обосновка на заданието, изготвяне на идейни и работни проекти по част ОВК. Реинженеринг на работния проект на база на конкретните доставки на техниката, заложена за изграждането на съответните инсталации. 

Доставка и Монтаж - извършват се под ръководството на проектови ръководители и сервизни инженери. Фирмата осигурява доставката на основните машини и съоръжения, материали и оборудване за изграждането на всички видове инсталации.

АРГЕИДА съдейства за правилния подбор на климатичните съоръжения и допълнително оборудване, изготвя предложения на база техническите спецификации.

Сервизна поддръжка - за гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка на оборудването и инсталациите.
АРГЕИДА изпълнява желанията на взискателни клиенти, архитекти и проектанти. Фирмата акцентира на отговорно отношение и коректност към клиентите си, високо качество, надеждност, бърза и адекватна реакция.